Phường Phổ Thạnh tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết năm 2022

RSS In Gởi cho bạn bè
03/11/2022 04:04:04 PM         

 Chiều ngày 02/11/2022, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Thạch By 2, phường Phổ Thạnh (TX. Đức Phổ) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2022). Đây là khu dân cư được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phổ Thạnh chọn làm điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Tại Ngày hội, cán bộ và Nhân dân tham dự đã ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ và đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" gắn với thực hiện bảo vệ môi trường năm 2022.

Tổ dân phố Thạch By 2 có diện tích tự nhiên 25ha với 850 hộ dân, gần 4.700 nhân khẩu. Trong đó, có khoảng 50% hộ gia đình sống phụ thuộc vào ngư nghiệp. Trong năm, Nhân dân trong tổ dân phố đã ra sức thi đua lao động sản xuất nhằm cải thiện cuộc sống gia đình, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững. Chính quyền địa phương tạo điều kiện cho nhiều hộ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Trên địa bàn hiện còn 44 hộ nghèo và 69 hộ cận nghèo. Người dân trong tổ dân phố còn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa. Kết quả hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa gần 80%. Chi hội khuyến học tích cực vận động nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí giúp đỡ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Người dân trong tổ dân phố cũng góp gần 16 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo và quỹ đền ơn đáp nghĩa...  

Cán bộ và Nhân dân tham dự buổi lễ cũng tập trung thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023 nhằm xây dựng khu dân cư Thạch By 2 ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp Ngày hội, UBND phường Phổ Thạnh đã khen thưởng cho 08 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu và 09 cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh". UBND phường còn trao tặng 03 phần quà cho hộ nghèo với giá trị mỗi phần quà là 500 nghìn đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ trao 09 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn phường (mỗi phần quà gồm 500 nghìn đồng và 01 chiếc chăn ấm). Các tổ chức hảo tâm cũng trao 14 phần quà cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn.   

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

Chiều ngày 02/11/2022, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Thạch By 2, phường Phổ Thạnh (TX. Đức Phổ) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2022). Đây là khu dân cư được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phổ Thạnh chọn làm điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.