Thị xã Đức Phổ bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “vấn đề Tôn giáo và chính sách Tôn giáo”

RSS In Gởi cho bạn bè
24/11/2022 03:41:09 PM         

Chiều ngày 23/11/2022, Trung tâm Chính trị thị xã Đức Phổ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “vấn đề Tôn giáo và chính sách Tôn giáo” dành cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở.

Tại buổi bế giảng, lãnh đạo Trung tâm Chính trị thị xã Đức Phổ và Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng cho 64 học viên. Trong đó, có gần 97% học viên đạt loại khá, giỏi.

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có 64 học viên là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường và Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã. Trong thời gian 03 ngày, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã được nắm bắt 04 chuyên đề cơ bản về vấn đề Tôn giáo và chính sách Tôn giáo gồm: Tôn giáo trong đời sống xã hội; Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Đảng viên với tín ngưỡng, tôn giáo.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ Mặt trận cấp cơ sở kịp thời cập nhập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo để từ đó góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về tôn giáo; tăng cường và củng cố khối đoàn kết lương giáo nói riêng và đoàn kết dân tộc nói chung ở địa phương.

 

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

Chiều ngày 23/11/2022, Trung tâm Chính trị thị xã Đức Phổ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “vấn đề Tôn giáo và chính sách Tôn giáo” dành cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở.