HỌP CỤM THI ĐUA SỐ 01 NĂM 2022

RSS In Gởi cho bạn bè
24/11/2022 05:16:13 PM         

Chiều ngày 24/11, tại huyện Tư Nghĩa, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp Cụm thi đua số 01 các huyện đồng bằng và thành phố năm 2022. Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Bá Minh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồ Sỹ Phong; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Ban, Văn phòng của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Bình Sơn, Sơn Tịnh, thị xã Đức Phổ và TP. Quảng Ngãi (thuộc cụm thi đua số 1) tham dự.

Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong cụm số 01 đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên, vận động các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chú trọng tuyên truyền vận động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính quyền các cấp về xây dựng nông thôn mơi, đô thị văn minh, về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của dân tộc; phòng chống dịch Covid – 19; vận động các tầng lớp nhân dân trong cụm tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong cụm thi đua số 01 tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, triển khai hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong công tác vận động ủng hộ và nhân đạo từ thiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động đóng góp và ủng hộ  Quỹ “Vì người nghèo”  năm 2022 được trên 6 tỷ đồng; phối hợp tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với hơn 20 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh; phối hợp tổ chức các hội chợ, phiên chợ hàng Việt Nam tại các khu dân cư nhằm giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao đến với người tiêu dùng; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trong đó tập trung xây dựng các mô hình hay, hiệu quả như: “KDC đảm bảo TTATGT”, “KDC bảo vệ môi trường”, “điện thắp sáng đường quê”, “KDC thực hiện văn minh trong tang lễ và báo hiếu”, “KDC 6 không”… Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới được triển khai ngày càng hiệu quả, với gần 20.000m2 đất, 4.000 ngày công để làm đường giao thông nông thôn. Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng được chú trọng với nhiều nội dung phong phú, có trọng tâm, trong năm 2022 các huyện, thị xã, thành phố trong cụm thi đua số 01 đã tổ chức gần 30 đợt giám sát; Ban thanh tra Nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt hiệu quả thường xuyên tổ chức các hoạt động giám sát, hoà giải các mâu thuẫn ở địa phương …

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Bá Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện trong Cụm thi đua số 01 đạt được. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện trong Cụm thi đua cần tăng cường công tác tuyên truyền trong Nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong Cụm thi đua thường xuyên rà soát, đánh giá, đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; tập trung tăng cường công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” để chăm lo cho người nghèo nhất là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; nâng cao hiệu quả của các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tập trung xây dựng, kiện toàn các Ban tư vấn của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với chính quyền các cấp; chú trọng công tác nhân sự cho Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029.…

Trước đó, Đoàn công tác Cụm thi đua số 01 cũng đã tiến hành kiểm tra tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022 tại xã Nghĩa Điền (H.Tư Nghĩa). Qua công tác kiểm tra, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Bá Minh đánh giá cao những kết quả trong năm 2022 của MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Điền nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, công tác giảm nghèo của địa phương… Đoàn đề nghị địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022. Đồng thời, trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dư luận xã hội để kịp thời có những giải pháp hiệu quả; cần quan tâm nâng cao chất lượng Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo”; tiếp tục rà soát, đánh giá, nhân rộng những mô hình Dân vận khéo để góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

NHẬT SƠN 

Chiều ngày 24/11, tại huyện Tư Nghĩa, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp Cụm thi đua số 01 các huyện đồng bằng và thành phố năm 2022. Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Bá Minh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồ Sỹ Phong; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Ban, Văn phòng của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Bình Sơn, Sơn Tịnh, thị xã Đức Phổ và TP. Quảng Ngãi (thuộc cụm thi đua số 1) tham dự.