Xã Tịnh Giang: Ra mắt mô hình “Hộ an toàn – Thôn Bình yên – Xã đạt tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới”

RSS In Gởi cho bạn bè
29/11/2022 05:25:28 PM         

 Sáng 29/11, tại nhà văn hóa thôn An Kim, UBND xã Tịnh Giang tổ chức lễ ra mắt mô hình “Hộ an toàn – Thôn Bình yên – Xã đạt tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn toàn xã. Tham dự có đại diện lãnh đạo và cán bộ Phòng PC05, Công an Tỉnh.

Các Hội đoàn thể xã, Trưởng các thôn của xã Tịnh Giang đã ký cam kết thực hiện tốt mô hình

Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình “Hộ an toàn – Thôn Bình yên – Xã đạt tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới” ra mắt tại buổi lễ

Mô hình “Hộ an toàn – Thôn Bình yên – Xã đạt tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới” đã được nhiều địa phương trong tỉnh thực hiện có hiệu quả và đang đẩy mạnh thực hiện nhân rộng trên toàn tỉnh.

Nhiệm vụ của mô hình là tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, biện pháp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của mô hình. Cụ thể:

Hộ an toàn: nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng, như: các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; an toàn về phòng cháy, chữa cháy; an toàn lao động; an toàn trong tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài chính, tài sản; an toàn trong sử dụng thông tin cá nhân khi sử dụng các trang mạng xã hộị. Vận động Nhân dân tích cực tham gia sản xuất, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và không có bạo lực gia đình.

Thôn bình yên: Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng thôn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định tại Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Xã đạt tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới: Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã đạt các chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, theo Hướng dẫn số 06/HD-BCA-V05 ngày 29/3/2022 của Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Ban chỉ đạo thực hiện mô hình được thành lập với 15 thành viên, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng Ban, Trưởng Công an xã làm phó Ban thường trực, Chủ tịch UBMTTQVN xã làm phó Trưởng Ban, thành viên là các ban ngành, hội đoàn thể xã, trưởng các thôn trên địa bàn xã.  

Tại Lễ ra mắt, đại diện UBND, UBMTTQVN, các Hội đoàn thểTrưởng các thôn của xã đã ký cam kết thực hiện tốt mô hình “Hộ an toàn – Thôn Bình yên – Xã đạt tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn xã trong thời gian đến.

Thiên Bảo - Đức Văn

 

Sáng 29/11, tại nhà văn hóa thôn An Kim, UBND xã Tịnh Giang tổ chức lễ ra mắt mô hình “Hộ an toàn – Thôn Bình yên – Xã đạt tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn toàn xã. Tham dự có đại diện lãnh đạo và cán bộ Phòng PC05, Công an Tỉnh.