Quảng Ngãi: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị

RSS In Gởi cho bạn bè
30/12/2022 06:28:39 PM         

 Chiều 30/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Ông Võ Thanh An, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Bá Minh, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Theo đó, sau 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội” và Quyết định số 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” mang lại hiệu quả rõ rệt. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong gần 10 năm triển khai Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức gần 2.000 cuộc giám sát, với nội dung giám sát toàn diện trên tất cả các vấn đề liên quan đến thực hiện các chế độ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Riêng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 46 cuộc giám sát với 22 nội dung... Trong giai đoạn 2013 – 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức phản biện trên 100 dự thảo nghị quyết, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính tri xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản, các quy định lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, kịp thời thể chế thành quy định cụ thể bảo đảm cơ chế cho Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ. Nhờ vậy, chất lượng giám sát, phản biện xã hội ngày càng được nâng cao, góp phần giải quyết những bức xúc và dư luận xã hội quan tâm; tham gia tích cực vào việc phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội.

Việc nghiên cứu, đề xuất nội dung giám sát của của Mặt trận toàn diện, trong đó tập trung giám sát các nội dung mà cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Quy trình giám sát được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai.

Trong quá trình giám sát, nội dung, phạm vi giám sát được xem xét một cách toàn diện, trên cơ sở đó có đánh giá toàn diện về ưu điểm, khuyết điểm và có kiến nghị, đề xuất xác đáng với các cơ quan chức năng để xem xét, góp ý các kiến nghị sau giám sát.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen cho 14 tập thể và 13 cá nhân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen cho 19 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

NHẬT SƠN

Chiều 30/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Ông Võ Thanh An, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Bá Minh, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị.