Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản luật

RSS In Gởi cho bạn bè
22/03/2023 04:42:53 PM         

Sáng ngày 21/3, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản luật gồm: Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thi đua, khen thưởng. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nguyễn Bá Minh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện, thị, thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp, Văn hóa - Thông tin, Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) sau gần 15 năm thực hiện, Luật đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ người bị bạo lực gia đình, xử lý các hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật trong phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao bình đẳng giới trong gia đình. Việc xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thể chế hóa đầy đủ chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật Thi đua, khen thưởng sau 17 năm thực hiện đã và đang đi vào cuộc sống, được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả, công tác thi đua và khen thưởng ngày càng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong đời sống xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua đã có đổi mới về nội dung, hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn.

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã được nghe các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan triển khai cụ thể những nội dung cơ bản, những điểm mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thi đua, khen thưởng.

Bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nguyễn Bá Minh kết luận trong quá trình triển khai Luật sẽ tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các nội dung liên quan để công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp Nhân dân thực chất và hiệu quả.

KIM THỦY

Sáng ngày 21/3, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản luật gồm: Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thi đua, khen thưởng. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nguyễn Bá Minh chủ trì Hội nghị.