Thăm, tặng quà chúc mừng các tổ chức, chức sắc nhân dịp lễ Phục sinh 2023

RSS In Gởi cho bạn bè
04/04/2023 02:09:32 PM         

Ngày 4/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Đoàn đến thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà các tổ chức, chức sắc, chức việc tiêu biểu có uy tín của đạo Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ Phục sinh 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ làm Trưởng đoàn.

Thăm và chúc mừng Chi hội Tin lành - TP. Quảng Ngãi

Đoàn đã đến thăm Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh; Chi hội Tin lành Mộ Đức, xã Đức Tân (Mộ Đức); Chi hội Tin lành TP.Quảng Ngãi; Cộng đoàn Mai Trinh; Hội truyền giáo cơ đốc (TP.Quảng Ngãi), Cô Nhi viện Phú Hòa, xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi); Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam điểm nhóm thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ; Chi hội Tin lành Sơn Hạ; Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam, xã Sơn Hạ (Sơn Hà), Hội thánh Tin lành Trưởng Lão Việt Nam, xã Sơn Thành (Sơn Hà)...

Thăm và chúc mừng Cộng đoàn Mai Trinh

Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ đã thông tin kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Đồng thời, mong muốn các tổ chức, chức sắc, chức việc, tín đồ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng chí cũng chúc các tổ chức, chức sắc, chức việc, cùng toàn thể giáo dân đạo Công giáo, Tin lành đón lễ Phục sinh 2023 an lành, hạnh phúc.

Tin, ảnh: NHẬT SƠN

Ngày 4/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Đoàn đến thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà các tổ chức, chức sắc, chức việc tiêu biểu có uy tín của đạo Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ Phục sinh 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ làm Trưởng đoàn.