TRÀ BỒNG TRAO HỖ TRỢ SINH KẾ CHO 40 HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO

RSS In Gởi cho bạn bè
29/05/2023 09:47:39 AM         

Sáng ny 26/5/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Bồng tổ chức chương trình trao Hỗ trợ sinh kế cho 40 hộ nghèo, cận nghèo ở 2 xã Trà Sơn và Trà Thủy.

Mỗi hộ dân được hỗ trợ 15 triệu đồng từ nguồn Quỹ “vì người nghèo” huyện Trà Bồng để hỗ trợ sinh kế. Tổng số tiền thực hiện chương trình là 600 triệu đồng. Qua lấy ý kiến, tất cả người dân đều có nhu cầu mua bò giống để phát triển kinh tế hộ gia đình, Mặt trận huyện đã tạo điều kiện để người dân được trực tiếp đi lựa chọn, mua con giống theo ý bà con.

40 con bò cái giống đã được trao tận tay các hộ dân. Đây sẽ là nguồn sinh kế quan trọng để hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp tục phát triển sản xuất, chăn nuôi, tăng đàn, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững./.

Nhị Phương, Việt Cường 

Sáng ngày 26/5/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Bồng tổ chức chương trình trao Hỗ trợ sinh kế cho 40 hộ nghèo, cận nghèo ở 2 xã Trà Sơn và Trà Thủy.