UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN TƯ NGHĨA TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRANG CỘNG ĐỒNG

RSS In Gởi cho bạn bè
28/07/2023 04:34:24 PM         

Chiều ngày 28/7, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tư Nghĩa phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Ioffice và Trang cộng đồng. Tham dự buổi tập huấn có Phó Ban Tổ chức – Tuyên giáo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Tuấn Anh; Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tư Nghĩa Đỗ Ngọc Tây; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tham dự hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên phổ biến kiến thức, kỹ năng thành lập, vận hành Fanpage, kỹ năng biên tập tin bài, cách đăng tin bài lên trang và cách thức quản trị hệ thống thông tin trên Fanpage đối với cán bộ Mặt trận các cấp; định hướng và thống nhất những nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới.

Hội nghị trực tuyến nhằm trao đổi, chia sẻ và tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống về việc triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, từ đó góp phần giới thiệu, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng các chương trình, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thông qua mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống Mặt trận các cấp.

NHẬT SƠN

Chiều ngày 28/7, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tư Nghĩa phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Ioffice và Trang cộng đồng. Tham dự buổi tập huấn có Phó Ban Tổ chức – Tuyên giáo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Tuấn Anh; Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tư Nghĩa Đỗ Ngọc Tây; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.