ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NGHĨA HÀNH: NGHIỆM THU, BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

RSS In Gởi cho bạn bè
10/08/2023 05:03:54 PM         

 Sáng ngày 09/8, lãnh đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Hành, lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN và các Hội, Đoàn thể xã Hành Đức; đại diện Quân dân chính Đảng các thôn tiến hành nghiệm thu và  bàn giao 04 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Theo đó, đoàn đã tiến hành nghiệm thu và bàn giao nhà cho hộ bà Võ Thị Dưỡng, thôn Kỳ Thọ Bắc; hộ bà Phan Thị Thịnh, thôn Kỳ Thọ Nam 1;  hộ bà Đặng Thị Thúy, thôn Xuân Vinh;  hộ bà Phạm Thị Mẹo, thôn Kỳ Thọ Nam 2. Được biệt, trong năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hỗ trợ phân bổ Quỹ “Vì người nghèo” huyện hỗ trợ cho mỗi hộ là 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở, cùng với nguồn kinh phí do gia đình đóng góp, sau một thời gian triển khai xây dựng đến nay các hộ nghèo đã có những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. 

Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo là một trong những hoạt động quan trọng trong kế hoạch “Vì người nghèo” – không để ai bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2026 trên toàn huyện Nghĩa Hành nói riêng, tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Đây là nghĩa cử cao cao đẹp của dân tộc ta “Lá lành đùm lá rách”, kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống./.

                                                                             Tin và ảnh:DIỆU THÙY(HĐ)

Sáng ngày 09/8, lãnh đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Hành, lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN và các Hội, Đoàn thể xã Hành Đức; đại diện Quân dân chính Đảng các thôn tiến hành nghiệm thu và bàn giao 04 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.