Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tư Nghĩa

RSS In Gởi cho bạn bè
14/08/2023 08:27:26 AM         

Chiều ngày 11/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tư Nghĩa và Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Bùi Đức Thọ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Đỗ Ngọc Tây - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Lê Thị Ngọc Lâm – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí Trần Thị Hồng Oanh – Giám đốc NHCSXH huyện.

Theo chương trình ký kết, 02 đơn vị sẽ phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Tuyên truyền về Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Tuyên truyền sâu rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và nguồn hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo”.

Đồng thời, tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Thông qua chương trình ký kết phối hợp nhằm kêu gọi các tổ chức và cá nhân tăng cường nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW; Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Cũng tại chương trình Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh đã tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho người có công và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Nghĩa Hiệp./.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN TƯ NGHĨA


 

 

 

Chiều ngày 11/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tư Nghĩa và Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Bùi Đức Thọ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Đỗ Ngọc Tây - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Lê Thị Ngọc Lâm – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí Trần Thị Hồng Oanh – Giám đốc NHCSXH huyện.