Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện Sơn Tịnh tổ chức giám sát công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND cấp xã

RSS In Gởi cho bạn bè
18/08/2023 07:59:01 AM         

 Trong 2 ngày 15 và 16/8/2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh đã thành lập Đoàn giám sát trực tiếp tại UBND xã Tịnh Bắc và UBND xã Tịnh Trà về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND cấp xã tại thời điểm từ ngày 01/01/2022-31/12/2022 do đồng chí Huỳnh Văn Tịnh, Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã được nghe báo cáo tình hình, kết quả việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Tịnh Bắc và Tịnh Trà, báo cáo cụ thể kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Sau đó, các đại biểu tập trung trao đổi về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tại địa phương, nhất là trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã. Qua những kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân tại cơ sở góp phần hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được của các địa phương trong thời gian qua; đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định; việc mở sổ theo dõi tiếp công dân và số tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định; tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân để giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, phát huy vai trò hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở trong xác minh các vụ việc góp phần thành công trong hoạt động hòa giải; kiến nghị UBND các cấp quan tâm nâng mức hỗ trợ phụ cấp cho các Tổ hòa giải ở cơ sở./.  

Như Tâm

 

 

                                                                                       

Trong 2 ngày 15 và 16/8/2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh đã thành lập Đoàn giám sát trực tiếp tại UBND xã Tịnh Bắc và UBND xã Tịnh Trà về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND cấp xã tại thời điểm từ ngày 01/01/2022-31/12/2022 do đồng chí Huỳnh Văn Tịnh, Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm trưởng đoàn.