Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

RSS In Gởi cho bạn bè
04/10/2023 01:58:09 PM         

 Sáng 4/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với 2 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Bá Minh chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu phản biện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho thành viên, người lao động tham gia đào tạo, đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Dự thảo nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể bằng 1,5 lần lương tối thiểu vùng/khóa đào tạo (mức lương tối thiểu vùng căn cứ theo vùng nơi cơ sở đào tạo tổ chức thực hiện đào tạo). Mức chi hỗ trợ cho lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn mà người lao động làm việc cho tổ chức kinh tế tập thể. Thời gian áp dụng từ năm 2024 - 2025.

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến phản biện cho rằng cần thay đổi một số từ ngữ trong tên dự thảo, quy định rõ trình độ và độ tuổi cụ thể của lao động trẻ; cơ sở ban hành nghị quyết, nguồn kinh phí thực hiện và thời gian thực hiện. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng cần tăng mức hỗ trợ lên 1,7 - 1,8 lần mức lương tối thiểu vùng và kéo dài thời gian thực hiện lên 3 năm nhằm khuyến khích, động viên các đối tượng tham gia đào tạo và làm việc.

Hội nghị cũng lấy ý kiến phản biện đối với dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Sáng 4/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với 2 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Bá Minh chủ trì Hội nghị