Giám sát việc phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

RSS In Gởi cho bạn bè
05/10/2023 02:00:51 PM         

Sáng 5/10, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Sơn Hà để giám sát Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 về Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-  xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. 

Những năm qua, huyện Sơn Hà luôn chú trọng thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 của Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-  xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, năm 2023, UBND huyện Sơn Hà đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác đào tạo nghề và vận động lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn huyện; tổ chức “Ngày hội Tư vấn tuyển sinh- Định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2023”; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức Sàn giao dịch việc làm hằng năm, năm 2023 đã tổ chức 2 phiên tại huyện với gần 600 người tham gia trực tiếp tại sàn và qua trang điện tử... Thông qua việc tổ chức các Sàn giao dịch việc làm, Ngày hội Tư vấn tuyển sinh- Định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm hằng năm, UBND huyện đã mời các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia, tạo điều kiện kết nối và giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Qua đó, đã góp phần đáng kể trong việc giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn Sơn Hà.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Bùi Đức Thọ đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội ở huyện Sơn Hà về triển khai thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu từng địa phương thực hiện Dự án. Tuy nhiên, công tác giải ngân chưa đạt yêu cầu, số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa cao. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, UBND huyện và các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề đi làm việc ở nước ngoài; hỗ trợ người dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin thị trường lao động, dịch vụ tìm kiếm kết nối việc làm...

Sáng 5/10, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Sơn Hà để giám sát Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 về Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.