Quảng Ngãi: Phát động thi đua đặc biệt chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024- 2029

RSS In Gởi cho bạn bè
06/10/2023 02:14:40 PM         

Sáng 6/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024- 2029. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn Đề cương tổng quát báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024- 2029 và các huyện, thị xã, thành phố với chủ đề Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”; triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Để đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, vui tươi, phấn khởi lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024- 2029. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2024 với các nội dung trọng tâm như thi đua nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2021-2025; thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023, 2024 do Ban Thường Trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh triển khai; thi đua phát huy dân chủ tăng cường đồng thuận xã hội, tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024- 2029; thi đua xây dựng hoàn thành công trình Nhà tránh bão kết hợp phòng học tại Trường Tiểu học số 2 An Vĩnh (Lý Sơn) trị giá 3,5 tỷ đồng và hoàn thành xây dựng 103 nhà ở cho người có công thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; thi đua mỗi huyện, mỗi xã có ít nhất 1 công trình, dự án, phần việc thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTT Việt Nam.

Sáng 6/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024- 2029. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.