ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

RSS In Gởi cho bạn bè
31/10/2023 03:49:24 PM         

Chiều ngày 31/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ công bố các quyết định công tác cán bộ. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng chí Võ Thanh An; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng, các Ban tham dự.

Tại buổi lễ, đồng chí Tạ Công Ái, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã công bố Quyết định số 321/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/10/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh “Về việc bổ nhiệm cán bộ” Quyết định số 322/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/10/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh “Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ”. Theo đó, đồng chí Hồ Tuấn Anh, Phó Ban Tổ chức – Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức – Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01/11/2023 đến ngày 01/11/2028; đồng chí Đinh Quang Trung chuyên viên Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh điều động về Ban Tổ chức – Tuyên giáo và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01/11/2023 đến ngày 01/11/2028.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Võ Thanh An đã trao Quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Tuấn Anh và đồng chí Đinh Quang Trung. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Thanh An chúc mừng các đồng chí, trong thời gian tới đồng chí cần nỗ lực phấn đấu tốt hơn nữa, phát huy năng lực chuyên môn, nắm bắt công việc, phối hợp trong công tác tham mưu triển khai có hiệu quả nhiệm vụ của Ban nói riêng và của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nói chung./.

Chiều ngày 31/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ công bố các quyết định công tác cán bộ. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng chí Võ Thanh An; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng, các Ban tham dự.