Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung kiểm tra công tác Mặt trận năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông

RSS In Gởi cho bạn bè
03/11/2023 06:46:30 AM         

 Ngày 02-11, Đoàn kiểm tra công tác Mặt trận năm 2023 Cụm thi đua Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền Trung, do đồng chí Nguyễn Xuân Mến, Tỉnh Uỷ viên, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi (cụm trưởng cụm thi đua), Trưởng đoàn và đồng chí Nông Thị Thu – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Phó đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác Mặt trận năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Đắk Nông có các đồng chí: Điểu Xuân Hùng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội…

Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông, Phó Chủ tịch Thường trực Y Thái đã báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023. Trong năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Mặt trận. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đã đăng tải gần 400 tin, bài, hình ảnh phản ánh các mô hình hay, các điển hình tiên tiến trên Trang thông tin điện tử, Trang cộng đồng. Thường xuyên phát huy vai trò, sự ảnh hưởng tích cực của những người có uy tín, già làng, trưởng bản, tổ chức giáo hội, chức sắc, chức việc trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo tại địa phương.

Công tác chăm lo cho người nghèo và hoạt động an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong 10 tháng năm 2023, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình ASXH trên 25 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 77 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 22 lượt người nghèo, hộ nghèo khám chữa bệnh, xây dựng hàng chục công trình dân sinh trị giá hàng tỷ đồng; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai với nhiều hình thức phong phú, tổ chức 89 buổi tuyên truyền cho hơn 1.000 lượt người, đăng tải 124 tin, bài, ảnh, phóng sự, lắp đặt 20 pano tuyên truyền, tổ chức 10 hội chợ, triển lãm, chuyến đưa hàng Việt Nam về nông thôn…

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện tốt và ngày càng được chú trọng về nội dung giám sát. Trong năm 2023, MTTQ các tiến hành 33 nội dung giám sát, tại 4 cơ quan, đơn vị, tổ chức. Trong đó, cấp tỉnh giám sát 03 nội dung ở 5 đơn vị; cấp huyện 15 nội dung ở 71 đơn vị, cấp xã 25 nội dung…Tiếp tục duy trì hoạt động của 125 nhóm nòng cốt, 18 câu lạc bộ pháp luật, 29 mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở. Tổ hoà giải cơ sở tham gia hoà giải thành 221/275 vụ việc mâu thuẫn nội bộ Nhân dân, đạt 80,4%. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng đến nay có tổng số 350 mô hình điển hình, tiêu biểu là các mô hình trong công tác bảo vệ môi trường như mô hình “KDC tự quản bảo vệ môi trường”, “gia đình 5 không 3 sạch”, “Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp…trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc đã triển khai nhiều mô hình hay, hiệu quả như: “Tổ an ninh trật tự”, “Camara an ninh”, “Bảo vệ cà phê”, “Ánh sáng an ninh nơi biên giới”…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung chia sẻ, trao đổi các kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác Mặt trận, nhất là hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, xây dựng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vài trò của các tổ chức giáo hội, chức sắc, chức việc; công tác đối ngoại Nhân dân, triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở; xây dựng tổ chức bộ máy, đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp; hoạt động giám sát, phản biện; tăng cường các hoạt động kết nối cộng đồng, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra và làm việc tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, công tác Mặt trận của địa phương được đánh giá cao, nhất là thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thì văn minh”, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, an sinh xã hội, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được địa phương triển khai thực hiện; hoạt động giám sát, phản biện ngày càng đi vào chiều sâu, nội dung giám sát tập trung những vấn đề Nhân dân quan tâm; công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp huyện Đắk Song lần thứ V nhiệm kỳ 2024 – 2029 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn cấp xã triển khai thực hiện…

Ngày 02-11, Đoàn kiểm tra công tác Mặt trận năm 2023 Cụm thi đua Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền Trung, do đồng chí Nguyễn Xuân Mến, Tỉnh Uỷ viên, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi (cụm trưởng cụm thi đua), Trưởng đoàn và đồng chí Nông Thị Thu – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Phó đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác Mặt trận năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông.