Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Kà Tinh, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng

RSS In Gởi cho bạn bè
07/11/2023 09:55:38 AM         

Sáng ngày 06/11, đồng chí Phạm Minh Long – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" tại thôn Kà Tinh xã Trà Sơn nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023). Cùng tham dự Ngày hội có đồng chí Hồ Văn Tiến, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã Trà Sơn; các ông bà Trưởng Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn xã và đông đảo Nhân dân bản thôn Kà Tinh, xã Trà Sơn.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Kà Tinh cùng nhau thưởng thức các tiếc mục văn nghệ, do các nghệ nhân và đội văn nghệ của thôn biểu diễn. Sau phần văn nghệ, các đại biểu và Nhân dân thôn Kà Tinh đã cùng ôn lại lịch sử 93 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Khu dân cư thôn Kà Tinh năm 2023. 

Thời gian qua, Phong trào đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Kà Tinh triển khai thực hiện đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2023, đã có 70/85 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 82,35%. Thôn Kà Tinh đạt danh hiệu thôn văn hóa tiêu biểu năm 2023. Năm 2023, số hộ nghèo trong thôn giảm 12 hộ so với năm 2022, Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ nhau trong mọi hoạt động, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"…

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và toàn thể bà con Nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức thi đua phát triển kinh tế, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, hương ước, quy ước khu dân cư, phát huy sức mạnh của cộng đồng, quan tâm chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tiếp tục duy trì phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng đội văn nghệ của thôn, Nghiên cứu xây dựng điểm văn hóa, văn nghệ, thể thao, phục vụ nhân dân trong thôn…. Đoàn kết, tương trợ gi úp đỡ nhau cùng lao động sản xuất, phát triển kinh tế sớm vươn lên thoát nghèo.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ trao giấy khen “thôn văn hóa tiêu biểu năm 2023” cho 02 khu dân cư thôn Kà Tinh và thôn Trung, xã Trà Sơn; đồng chí Hồ Văn Tiến – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQVN huyện trao quà cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. UBND xã Trà Sơn đã khen thưởng cho 03 hộ gia đình tiêu biểu vì đã có thành tích trong xây dựng cộng đồng khu dân cư.

Việt Cường

Sáng ngày 06/11, đồng chí Phạm Minh Long – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" tại thôn Kà Tinh xã Trà Sơn nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023). Cùng tham dự Ngày hội có đồng chí Hồ Văn Tiến, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã Trà Sơn; các ông bà Trưởng Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn xã và đông đảo Nhân dân bản thôn Kà Tinh, xã Trà Sơn.