ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI “TRANG CỘNG ĐỒNG” (FANPAGE) TRÊN TOÀN HỆ THỐNG MẶT TRẬN

Sáng nay, tại điểm cầu Quảng Ngãi, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc triển khai thực hiện “Trang cộng đồng” (Fanpage) của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 25/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị phản biện xã hội góp ý Dự thảo Quyết định của UBND huyện về phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI đề ra. Vai trò, vị trí của MTTQ, mối quan hệ giữa MTTQ với Đảng,...

LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 84 Đang truy cập:
  • 20848 Tổng lượt: