STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 298/QĐ-BVĐ 11/10/2022 V/v phân bổ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Ngãi,đợt 94năm 2022
2 297/QĐ-BVĐ 7/10/2022 V/v phân bổ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Ngãi,đợt 93 năm 2022
3 291/QĐ-MTTQ-BVĐ 29/9/2022 V/v phân bổ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 87 năm 2022
4 287/QĐ-BVĐ 20/9/2022 V/v phân bổ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 83 năm 2022
5 286/QĐ-BVĐ 20/9/2022 V/v phân bổ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 82 năm 2022
6 285/QĐ-BVĐ 20/9/2022 V/v phân bổ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 81 năm 2022
7 123/QĐ-BCT 20/9/2022 Quyết định phân bổ nguồn kinh phí Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng tại thôn Tân Phú, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành
8 284a/QĐ-MTTQ-BVĐ 9/9/2022 Phân bổ Quỹ " Vì người nghèo " tỉnh Quảng Ngãi đợt 80 năm 2022
9 20/QĐ-BCT 30/12/2020 Quyết định số 20/QĐ-BCT về việc phân bổ Quỹ Cứu trợ tỉnh (đợt 2) hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão số 9
10 63/QĐ-MTTQ-BTT 10/9/2020 Quyết định Về việc chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 cho Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi để mua thiết bị, vật tư y tế trang bị cho Bệnh viện Đa khoa thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng, chống
11 82/QĐ-BVĐ 21/8/2020 Quyết định phân bổ Quỹ vì người nghèo tỉnh đợt 47 năm 2020
12 82/QĐ-BVĐ 10/8/2020 Quyết định phân bổ Quỹ vì người nghèo tỉnh đợt 47 năm 2020
13 58/QĐ-MTTQ-BTT 10/8/2020 Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
14 58/QĐ-MTTQ-BTT 10/8/2020 Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
15 02/TB-MTTQ-BCĐ 6/8/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh
16 02/QĐ-MTTQ-BTT 6/8/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh
17 50/QĐ-MTTQ-BTT 8/7/2020 Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
18 245/QĐ-MTTQ-BTT 31/5/2017 Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
19 244/QĐ-MTTQ-BTT 31/5/2017 Quyết định V/v kiện toàn Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi
20 6/6/2016 Quyết định số 191/QĐ-BVĐ ngày 01/4/2016 của BVĐ "Ngày vì người nghèo" tỉnh V/v phân bổ Quỹ đợt 26 năm 2016
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10