STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 708/MTTQ-BTT 11/9/2020 Về việc triển khai nội dung tài trợ xây lắp đường giao thông
2 64/QĐ-MTTQ-BTT 10/9/2020 Về việc phân bổ kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 để hỗ trợ cho ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19
3 693/MTTQ-BTT 8/9/2020 Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4 628/MTTQ-BTT 17/8/2020 Vv lập danh sách hộ gia đình nghèo để xây dựng nhà Đại đoàn kết từ nguồn CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP Hồ Chí Minh
5 628/MTTQ-BTT 17/8/2020 Công văn V/v tiếp tục tuyên truyền, vận động công tác phòng cháy, chữa cháy
6 628/MTTQ-BTT 17/8/2020 Vv lập danh sách hộ gia đình nghèo để xây dựng nhà Đại đoàn kết từ nguồn CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP Hồ Chí Minh
7 628/MTTQ-BTT 17/8/2020 Công văn V/v tiếp tục tuyên truyền, vận động công tác phòng cháy, chữa cháy
8 Covid-19 12/8/2020 V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh
9 616/MTTQ-BTT 12/8/2020 V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh
10 583/MTTQ-BTT 30/7/2020 Công văn tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dich bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11 119/TB-MTTQ-BTT 28/12/2019 Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
12 517/BC-MTTQ-BTT 12/12/2018 Kết quả vận động kinh phí xây dựng "Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam" trên quần đảo Trường Sa
13 DS 15/11/2018 Danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ xây dựng “Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam” trên quần đảo Trường Sa
14 Đề cương 26/10/2018 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2018
15 150/TB-MTTQ-BTT 29/12/2017 Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Mặt trận tỉnh năm 2018
16 445 8/MTTW-BTT 24/11/2017 Chương trình phẫu thuật, điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có công với cách mạng tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
17 Thư chúc mừng 5/5/2017 Thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích, nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2017 - PL 2561
18 Lời kêu gọi 5/5/2017 Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi thực hiện 3 tháng cao điểm "Đền ơn đáp nghĩa" kỷ niệm 70 năm Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
19 28/7/2016 Thư của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh gửi các gia đình người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ
20 10/TTr-MTTW-BTT 8/7/2016 Thông tri hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10