STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 10/10/2013 Điện thoại liên hệ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
2 30/9/2013 Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2013)
3 30/9/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 30/9 - 04/10/2013
4 23/9/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 23/9 - 27/9/2013
5 16/9/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 16/9 - 20/9/2013
6 11/9/2013 Kết nối những tấm lòng số 108
7 11/9/2013 Kết nối những tấm lòng số 109
8 9/9/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 09/9 - 13/9/2013
9 28/8/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 26/8 - 30/8/2013
10 19/8/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 19/8 - 23/8/2013
11 14/8/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 12/8 - 16/8/2013
12 12/8/2013 Thông tri số 03/TT-MTTQ-BTT ngày 09/8/2013 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 201
13 2/8/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 05/8 - 09/8/2013
14 29/7/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 29/7 - 02/8/2013
15 23/7/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 22/7 - 26/7/2013
16 16/7/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 15/7 - 20/7/2013
17 28/6/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 01/7 - 14/7/2013
18 28/6/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 24/6 - 29/6/2013
19 17/6/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 17/6 - 21/6/2013
20 10/6/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 10/6 - 14/6/2013
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10