STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 15/1/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 14/01 - 18/01/2013
2 8/1/2013 Số 02/ĐKTĐ-MT-BTT ngày 27/12/2012 đăng ký giao ước thi đua năm 2013 đơn vị Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Ngãi
3 7/1/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 07/01 - 11/01/2013
4 3/1/2013 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 31/12/2012 - 06/01/2013
5 25/12/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 24/12/2012 - 01/01/2013
6 17/12/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 17/12 - 23/12/2012
7 10/12/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 10/12 - 14/12/2012
8 3/12/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 03/12 - 08/12/2012
9 26/11/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 26/11 - 30/11/2012
10 22/11/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 19/11 - 23/11/2012
11 14/11/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 12/11 - 18/11/2012
12 6/11/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 05/11 - 18/11/2012
13 29/10/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 29/10 - 04/11/2012
14 19/10/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 22/10 - 26/10/2012
15 16/10/2012 Công văn số 1312-CV/TU ngày 15/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi V/v thực hiện Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" năm 2012
16 15/10/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 15/10 - 20/10/2012
17 12/10/2012 Danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ khắc phục hoả hoạn chợ Quảng Ngãi thông qua Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Ngãi
18 10/10/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 08/10 - 13/10/2012
19 1/10/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 01/10 - 06/10/2012
20 26/9/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 24/9- 29/9/2012
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10