STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 17/9/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 17/9- 21/9/2012
2 12/9/2012 Công văn số 1228/MT-BTT ngày 07/9/2012 của BTT UBMTTQVN tỉnh về việc tổ chức triển khai điểm Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2012
3 11/9/2012 Công văn số 1226/CV-BTT ngày 07/9/2012 của BTT UBMTTQVN tỉnh về việc vận động quần chúng thực hiện chủ trương của Nhà nước triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ
4 10/9/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 10/9 - 14/9/2012
5 4/9/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 03/9- 07/9/2012
6 25/8/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 27/8 - 03/9/2012
7 20/8/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 20/8 - 24/8/2012
8 14/8/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 13/8 - 19/8/2012
9 6/8/2012 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 06/8 - 10/8/2012
10 19/3/2012 Danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ khắc phục cháy chợ Quảng Ngãi thông qua Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Ngãi
11 13/2/2012 Công văn số 970/CV-MT-BTT ngày 10/02/2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh V/v phối hợp tổ chức vận động ủng hộ các hộ tiểu thương trong vụ cháy Chợ trung tâm Quảng Ngãi
12 23/12/2011 Công văn số 13/CV-MT-BCĐ ngày 15/12/2011 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" V/v tổ chức Tháng cao điểm "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
13 6/12/2011 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh từ ngày 05/12 - 13/12/2011
14 6/12/2011 Công văn số 869/CV-BTT ngày 30/11/2011 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh V/v hướng dẫn sử dụng kinh phí Quỹ Cứu trợ
15 28/11/2011 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 28/11 - 03/12/2011
16 7/11/2011 Công văn số 832/CV-MT ngày 03/11/2011 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh V/v hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
17 1/11/2011 Công văn số 827/CV-BTT ngày 31/10/2011 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về danh sách các khu dân cư tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết
18 31/10/2011 Tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2009 - 2014
19 31/10/2011 Nghị quyết số 04/NQ-MT ngày 31/10/2011 của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Ngãi khoá XII
20 28/10/2011 Công văn số 824/CV-BTT ngày 26/10/2011 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh V/v tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10