STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 2325/MTTQ-BTT 11/10/2022 V/v kiểm tra, rà soát và đánh giá thực trạng nhà ở của hộ gia đình có nhà ở có nguy cơ bị thiệt hại do mưa bão, hộ phải di dời do vùng có nguy cơ sạt lỡ
2 472/BC-MTTQ-BTT 29/9/2022 Báo cáo tình hình Nhân dân quý III năm 2022
3 2292/MTTQ-BTT 26/9/2022 V/v tăng cường hoạt động giám sát,phản biện xã hội
4 464/BC-MTTQ-BTT 14/9/2022 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân
5 289/BC-MTTQ-BTT 1/7/2021 Danh sách cơ quan, đơn vị, cá nhân đăng ký và ủng hộ quỹ phòng, chống dịch covid-19 tính đến ngày 30/6/2021
6 185/BC-MTTQ-BTT 9/12/2020 Báo cáo kết quả tiếp nhận và phân bổ tiền, hàng hỗ trợ Nhân dân Quảng Ngãi khắc phục hậu quả cơn bão số 9/2020
7 119/BC-MTTQ-BTT 24/8/2020 Báo cáo kết quả vận động kinh phí ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 đến ngày 20/8/2020
8 119/BC-MTTQ-BTT 24/8/2020 Báo cáo kết quả vận động kinh phí ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 đến ngày 20/8/2020
9 DT 12/6/2020 Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX
10 83/BC-MTTQ-BTT 29/5/2020 Báo cáo kết quả vận động kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 đến ngày 29/5/2020
11 19/10/2013 Công văn số 1854/MTTQ-BTT ngày 18/10/2013 V/v rà soát, báo cáo các đối tượng bị hại do bão lũ trong thời gian qua.
12 8/1/2013 Báo cáo số 222/BC-MT-BTT ngày 27/12/2012 Báo cáo chấm điểm thi đua năm 2012
13 8/1/2013 Báo cáo số 223/BC-MT-BTT ngày 28/12/2012 Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013
14 01/BC-MT-BTT 20/8/2012 Báo cáo sơ kết 01 năm hoạt động của Trang thông tin điện tử Mặt trận TQVN tỉnh từ tháng 9/2011 - 8/2012
15 4/7/2012 Báo cáo số 186/BC-MT-BTT ngày 02/7/2012 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân (Tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khoá XI)
16 25/11/2011 Báo cáo số 142/BC-BTT ngày 21/11/2011 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy"