STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 165/TB-MTTQ-BTT 26/9/2022 Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khoá XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024
2 174/TB-MTTQ-BTT 17/8/2018 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô
3 119/TB-MTTQ-BTT 21/2/2017 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi năm 2017
4 3/12/2013 Thông báo số 163/TB-MTTQ-BTT ngày 02/11/2013 V/v tổ chức Lễ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng lại nhà ở và gạo cứu trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt năm 2013 gây ra
5 13/9/2013 Thông báo Chương trình làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.
6 8/1/2013 Thông báo số 127/TB-MT-BTT ngày 27/12/2012 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh thông báo kết quả đánh giá, xếp loại và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với Uỷ ban Mặ
7 14/12/2012 Thông báo số 121/TB-MT-BTT ngày 13/12/2012 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh v/v tuyển hợp đồng làm việc tại cơ quan Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Ngãi
8 3/12/2012 Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh
9 27/11/2012 Thông báo số 118/TB-MT-BTT ngày 27/11/2012 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh vv/ tuyển hợp đồng làm việc tại cơ quan Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Ngãi
10 23/10/2012 Thông báo số 113/TB-MT ngày 23/10/2012 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua xe ôtô 01 cầu loại 5 chỗ ngồi
11 5/1/2012 Thông báo số 91/TB-BTT ngày 04/01/2012 của BTT UBMTTQVN tỉnh V/v tổ chức "Chương trình hỗ trợ ngư dân bám biển và chăm lo đồng bào ăn Tết - 2012" do các Doanh nghiệp đồng hương Quảng Ngãi thuộc CLB Do
12 1/10/2011 Thông báo số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 Kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"